Dokumentation av konferenser

Här kommer dokumentationen från municipalistiska konferenser och träffar att läggas upp allt eftersom! Håll dig uppdaterad här eller på facebook för att ta del av filmer, referat, anteckningar och bilder!

Fearless Cities – Side event: Social Syndicalism

  Under lördagseftermiddagen kl. 15.30 – 17.30 ägde programpunkten ”Social syndicalism” rum. En mängd organisationer hade bjudits in för att tala om sina kamperfarenheter. Den som koordinerade workshopen var Valery […]

Fearless Cities – Municipalism for Dummies

  ”Munucipalism for dummies” hölls kl. 10.00 – 12.00, lördagen 10 juni. Workshopen fungerade som en introduktion till municipalismen; dess historia, teori och skillnader från andra politiska strategier. Deltagarna fick […]

Varför vill vi vinna tillbaka Barcelona?

Principer och åtaganden för att leda vägen   Vi, invånarna i Barcelona, älskar vår stad. Dess mångfald, dess öppna och tillmötesgående anda, dess vitalitet och invånarnas aktivism. Men vi ogillar […]